Par mums

SIA ‘’Latīpašums’’ mērniecības pakalpojumus Cēsu rajonā sāka piedāvāt 1994. gada aprīlī. Uzņēmuma ciltstēvs ir zvērināts mērnieks Andrejs Zuševics. Palielinoties mērnieku skaitam un darba apjomam, mērniecības pakalpojumi jau tiek sniegti visā Vidzemes reģionā. Pēc plaša profila uzņēmuma reorganizācijas, 2003. gada 30. jūnijā, tiek reģistrēts SIA ‘’Latīpašums-mērniecības birojs’’, kurš ir visu mērniecību saistību pārņēmējs.

Laika gaitā uzņēmuma kodols ir palicis nemainīgs, tie ir pieredzes bagāti mērnieki, kuri ir pārdzīvojuši neskaitāmas normatīvu izmaiņas, nozares reorganizācijas, kontroles un pārbaudes. Pašlaik uzņēmumā strādā 11 sertificēti mērnieki. Kopīgi risinām sarežģītas situācijas kadastrālajā uzmērīšanā, sadarbojamies ģeodēzisko darbu veikšanā, kopīgi svinam un piedalāmies nozares sabiedriskajā dzīvē.

Uzņēmuma moto ‘’Visu ar mēru’’ lieliski raksturo mūsu draudzīgā kolektīvā valdošo noskaņojumu.

Skatīt kartē mūsu atrašanās vietu