„LATĪPAŠUMS-MĒRNIECĪBAS BIROJS” SIA

Ainavu iela 8, Cēsis, Cēsu novads LV-4101

Reģ. Nr.(PVN) LV 44103028861

A/S Swedbank

Konts LV82 HABA 0551 0048 85013

A/S SEB

Konts LV12 UNLA 0050 0124 02085

Valdes pr-js Jānis Dragons