Aivars Tinuss

Sertifikāti:

  • Zemes ierīcības darbu veikšanai Nr. AA000000082
  • Zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai Nr. AB000000080
  • Ģeodēzisko darbu veikšanai Nr. AC000000087

e-pasts: aivars.tinuss@gmail.com

Izglītība – Augstākā

Darba pieredze

–„Valsts zemes dienests”, mērnieka amatā no 1995 gada līdz 2006 gadam.

– SIA „Latvijas Valsts mērnieks”, „SIA „Latvijasmernieks.lv” mērnieka amatā no 2006 gada līdz 2013 gadam.

– SIA „Latīpašums-mērniecības birojs” mērnieka amatā no 2014 gada.