Andris Balodis

Adrese

Piebaldzēni – 9, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts,  novads., LV-4122

Tālrunis

(+371)6453261

Sertifikāti:

Nr.BC-273 (21.01.2011. 20.01.2021.) – ģeodēzija
Nr. BB-272, (29.12.2010. – 28.12.2020.) – kadastrālā uzmērīšana

Iegūtā izglītība

  • 1995 gads Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauku inženieru fakultāte – pagastu zemes ierīkotāju kvalifikācijas kursi (lietišķā ģeodēzija, kadastrs, teritoriālplānošana, zemes likumdošana)
  • 1991 gads Latvijas Lauksaimniecības akadēmija Kvalifikācijas celšanas fakultāte – Zemes ierīcības specialitāte
  • – 1979. gads – Latvijas Lauksaimniecības akadēmija Hidromeliorācijas fakultāte – kvalifikācija inženieris hidrotehniķis;

Darba pieredze

  • gada 1. marts SIA LATĪPAŠUMS mērniecības biroja mērnieks;
  • gada maijs VZD Cēsu rajona nodaļas speciālists;
  • gada decembris Vecpiebalgas pagasta zemes ierīkotājs;
  • gada jūlijs Cēsu PMK – 8 – meistars;