Ilze Dragone

Sertifikāti:
Zemes ierīcības darbu veikšanai AA000000033

Kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai AB000000013

Ģeodēzisko darbu veikšanai AC000000102

Izglītība:

Dabaszinātņu bakalaura grāds fizikā

Inženierzinātņu maģistra grāds zemes ierīcībā

Epasts

Ilzedragone@inbox.lv

Tel:

29269970

Stāžs:

Nozarē no 1996.gada

Darba apvienošanas kārtībā:

Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas (LKĢA) izpilddirektore

Latvijas Mērnieku biedrības (LMB) Sertifikācijas centra eksperts