Inita Upena

 Dzīvesvietas adrese
Turaidas iela 3, dz. 8, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Telefons
26315359

E-pasts
inita.upena@gmail.com

Izglītība

1982-1987
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Zemes ierīcības fakultāte, inženiere-zemes ierīkotāja

Darba pieredze

2007 – šobrīd
SIA „Latīpašums – mērniecības birojs” valdes locekle, biroja vadītāja, sertificēta persona kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības darbu veikšanai

1994 – 2007
LR VZD mērniece, speciāliste, zemes ierīkotāja, novērtētāja, kontroliere – kvalitātes inženiere, u.c.

1994 – 1997
Individuālais darbs, zvērināta mērniece, Licence Nr.9

1987 – 1994
LV Zemes ierīcības firma (iepr. projektēšanas institūts) „Zemesprojekts”, inženiere.