Jānis Dragons

Sertifikāti:
Kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai BB-155

Ģeodēzisko darbu veikšanai BC-256

Epasts

janisdragons@gmail.com

Tel:

29486850

Izglītība:

LU Fizikas un matemātikas fakultāte, specialitāte radiofiziķis (4 kursi)

LLU pirmā līmeņa profesionālā izglītība – kvalifikācija mērnieks

Pieredze:

1996-1998 Cēsu VZD – mērnieks

1998-2003 SIA ’’Latīpašums’’ mērnieks

2002-2009 Priekuļu pagasta zemes ierīkotājs

No 2003 SIA ‘’Latīpašums – mērniecības birojs’’ mērnieks

No 2009 SIA ‘’Latīpašums – mērniecības birojs’’ valdes priekšsēdētājs

No 2011 Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas valdes loceklis