Jurģis Rudzītis

Vārds, uzvārds

Jurģis Rudzītis

Dzīvesvietas adrese

Zirņu iela 22, dz. 18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Telefons

29460730

E-pasts

Jurgis.rudzitis@gmail.com

Izglītība

2007-2013

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lauku inženieru fakultāte, inženieris-zemes ierīkotājs

Darba pieredze

2011 – šobrīd

SIA „Latīpašums – mērniecības birojs”. Sertificēts mērnieks ģeodēzisko darbu veikšanai. (Sertif.,Nr.BC-492).