Sandra Keiša

Adrese: Cēsis, Kaļķu iela 20a-12, LV 4101,Latvija,

Tālrunis.: +37126391886,

E-pasts: keisasa@gmail.com

Skype: sandra.keisa

Darba pieredze:

02/2008 – līdz šim brīdim:
Zemes ierīkotājs (sertifikāts Nr.BA-567), mērnieka palīgs;
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  „Latīpašums – Mērniecības birojs”
Darba apraksts: zemes ierīcības projektu izstrādāšana, kamerālo darbu veikšana

08/1999 – līdz šim brīdim
Galvenā fondu glabātāja;
Latvijas Nacionālā arhīva Cēsu zonālais valsts arhīvs
Darba apraksts: nacionālā dokumentārā mantojuma saglabāšanas, pieejamības, izmantošanas un popularizēšanas nodrošināšana.

Izglītība

1996.-2002.
Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola;
bakalaura diploms Nr.001781 – sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā, augstākās profesionālās izglītības diploms  Nr.000791- Psihologa asistenta kvalifikācija, specializācija izglītības psiholoģijā

1981.-1985
Murjāņu sporta internātskola.
Sporta veids: rokasbumba