Viktors Poškus

SERTIFIKĀTS (Ģeodēzija) Nr.BC-582 (derigs  07.09.2015. – 06.09.2020)
SERTIFIKĀTS (Kadastrālā uzmērīšana) Nr.BB-583 (derigs 07.08.2015.- 06.09.2015.)

Tālrunis
+37129881103

E-pasts
v.poskus@outlook.com

Izglītība

Latvijas lauksaimniecības universitāte

Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedra

2007 – 2015
Inženierzinātņu proffesionālais bakalaura grāds zemes ierīcībā un inženiera kvalifikācija

Darba pieredze

Decembris 2011 – Augusts 2012

“Kompānija Parnas Pro”

Septembris 2012 –

SIA “Latīpašums – mērniecības birojs”